Lưu trữ thẻ: chim hỏa tiễn

Cách phân biệt chim hỏa tiễn trống và mái đơn giản và chính xác nhất

Phân biệt chim hỏa tiễn trống mái đơn giản và chính xác nhất

1. Giới thiệu chung về chim hỏa tiễn 1.1. Tên gọi Chim hỏa tiễn còn được gọi là xanh tước, hoàng tước…. Tên khoa học là Chloropsis Soonati. 1.2. Đặc điểm chung 2. Đặc điểm nhận dạng chim hỏa tiễn trống Biết được các đặc điểm của chim sẽ giúp bạn lựa chọn được chim […]